Al onze busjes zijn verzekerd. Wel heb je een eigen risico van € 1500,- per gebeurtenis. Dit eigen risico kun je terugbrengen naar € 500,- hiervoor betaal je 15,00 exclusief BTW per dag extra.

Hoge schade (bovenhoofdse schade) is altijd voor rekening en risico van de huurder. De huurder is aansprakelijk voor de schade en de eventuele gevolgschade.

Schade aan de remmen en de aandrijving en zuivere breukschade zijn geen ongevalsschade en hiervoor is de huurder aansprakelijk.

Bij inlevering wordt de bus door de huurder en verhuurder gecontroleerd op schade of gebreken.