ALGEMENE VOORWAARDEN

AL ONZE BUSSEN ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN:
Brandblusser, gevaren driehoek, 9 veiligheidsvestjes, verbandtrommel en een life hammer.

Verhuurder

De verhuurder zorgt ervoor:
– dat de te verhuren bus in goede staat is.
– dat de te verhuren bus op het afgesproken tijdstip gereed staat.
– dat voor vertrek eventuele schade en/of gebreken bij beide partijen bekend zijn.
– Indien tussen beide partijen geen schadebeschrijving van de bus is gemaakt, wordt huurder verondersteld de bus in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
– dat alle bussen worden geleverd met een volle brandstoftank.
– dat de te verhuren bussen in de winter zijn voorzien van winterbanden en sneeuwkettingen.

Huurder

De huurder dient:
– minimaal 5 jaar in het bezit van een rijbewijs te zijn en een geldig paspoort of identiteitsbewijs te tonen.
– bij het afhalen van de bus het volledige bedrag te hebben voldaan of terstond per pin te voldoen.
– bij een reservering 14 dagen VOOR de afhaaldatum 1/3 deel van het totaal bedrag te hebben voldaan, indien het voertuig langer dan 5 dagen achtereen gereserveerd is.
– bij annulering 25% van het verhuurbedrag te voldoen, behalve als de annulering minimaal 1 maand voor de afhaaldatum plaatsvindt.
– bij niet ophalen de dagprijs te betalen.
– de bus met een volle brandstoftank af te leveren. Indien de bus niet dusdanig afgeleverd wordt, zal €35,- excl. BTW naast de brandstofkosten in rekening worden gebracht.
– de bus op de afgesproken tijd in te leveren. Indien de bus te laat ingeleverd wordt, zal als boete de huursom in rekening gebracht worden, verhoogd met een bedrag van €50,- excl. BTW per dag.
– de bus in nette staat te retourneren. Om de bus eventueel weer in nette staat te brengen wordt €35,- excl. BTW in rekening gebracht.
Voor alle bussen geldt een rookverbod. Bij overtreding wordt een bedrag van €50,00 excl. BTW in rekening gebracht.

Bij pech of schade:

– Bij inlevering wordt de bus door de huurder en verhuurder gecontroleerd op schade of gebreken.
– De verhuurder dient zich bij pech onderweg te wenden tot de ANWB-wegenwacht.
– Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd na overleg met de verhuurder.
– Hoge schade (bovenhoofdse schade) is altijd voor rekening en risico van de huurder. De huurder is aansprakelijk voor de schade en de eventuele gevolgschade.
– Schade aan de remmen en de aandrijving en zuivere breukschade zijn geen ongevalschade. De Huurder is hiervoor aansprakelijk.
– Schade door inbraak of diefstal is voor eigen risico van de huurder.
– Voor alle bussen gelden een eigen risico van € 1.500,- per schadegebeurtenis. Dit eigen risico is categorie-afhankelijk.
– Afkoop van € 500,- eigen risico is mogelijk voor € 15,- per dag excl. BTW

PERSONEN OF VRACHT VERVOEREN? BIJ ONS BENT U AAN HET JUISTE ADRES!

RESERVEREN

OP ZOEK NAAR

OPSLAG VOOR UW INBOEDEL, HOBBY OF SPORTUITRUSTING
PERMANENTE GARAGEBOX VOOR STALLING VAN UW AUTO
EEN MOOIE KLUS RUIMTE

MEER INFO